Diğer Sağlık Personeli Çalışma Süreleri

Diğer Sağlık Personeli Çalışma Süreleri

Diğer Sağlık Personeli Çalışma Süreleri hakkında az sayıda kişinin bilgi sahibi olduğunu öğrendikten sonra, bu konuda bir yazı yazmaya karar verdik. Bu yazımızda, Diğer Sağlık Personeli hakkında bilgi verirken, Diğer Sağlık Personeli Çalışma Süreleri hakkında da detaylı bir şekilde bahsedeceğiz.

Diğer Sağlık Personeli Çalışma Süreleri

Diğer Sağlık Personeli (DSP), işyerinde meydana gelebilecek çeşitli bulaşıcı hastalıklara ve mesleki tehlikelere karşı önlem almak için DSP Eğitimi almış ve işyeri hekimiyle birlikte çalışan kişidir. Diğer Sağlık Personeli Çalışma Süreleri, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlenmiştir:

Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan 10-49 Çalışanı Olan İşyerlerindeÇalışan Başına Ayda En Az 10 Dakika
Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan 50-249 Çalışanı Olan İşyerlerindeÇalışan Başına Ayda En Az 15 Dakika
Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan 250 ve Üzeri Çalışanı Olan İşyerlerindeÇalışan Başına Ayda En Az 20 Dakika

Tam süreli bir işyeri hekimi görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde, sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur.

Diğer Sağlık Personelinin (DSP) Yükümlülükleri

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin (DSP) Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında, diğer sağlık personelinin yükümlülükleri yer almaktadır. Bu yönetmelik kapsamında:

  • İşyerinde görevli diğer sağlık personeli, belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin ticari durumları hakkındaki bilgileri ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
  • İşyerinde görevli Diğer Sağlık Personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinde dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.
  • Diğer sağlık personeli, görevlendirildiği iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tespit ve tavsiyelerini işyeri hekimine iletmekle yükümlüdür.

Sizler de en uygun fiyat avantajlarından yararlanarak, İSG Sertifikası hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki ücretsiz formu doldurarak sahip olabilirsiniz.