İş Güvenliği Uzmanlığı Nedir?

İş Güvenliği Uzmanlığı Nedir?

İş Güvenliği Uzmanlığı Nedir? sorusu pek çok kişinin zihnini meşgul etmektedir. Bu yüzden bu yazımızda İş Güvenliği Uzmanlığı Nedir? sorusunun yanı sıra İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi konusuna da değineceğiz.

İş Güvenliği Uzmanlığı Nedir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na göre iş güvenliği uzmanı, Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı şeklinde tanımlanmıştır.

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri

İş Güvenliği Uzmanlığı, işyerlerinde oluşabilecek herhangi bir mesleki tehlikeye karşı gerekli önlemlerin alınması için önemli bir hizmet sektörüdür. İş güvenliği uzmanları, işyerlerindeki tehlike kaynaklarını belirleyerek, bu kaynakların ortadan kaldırılması için gerekli tedbirleri alırlar. Ayrıca, işyerindeki çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verirler.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Teorik eğitimlerin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler ise, en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmiş olduğu işyerlerinde yapılır.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimine Kimler Katılabilir?

İş Güvenliği Uzmanlığı yapmak isteyen adaylar, İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans, Mühendislik/Mimarlık eğitimi veren fakülteler, Teknik Öğretmen Mezunları, Fen Edebiyat Fakültesi (Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümü) mezun olmalıdır. Mezun olduktan sonra İSG Sınavı’na girerek geçer not almalıdırlar. İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet veren çeşitli eğitim kurumları tarafından verilmektedir.


İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Hakkında Önemli Bilgiler

  • İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi alacağınız eğitim kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kurum olmalıdır.
  • Alacağınız eğitim kaliteli ve özgün olmalıdır.
  • Eğitim kurumunun eğitim kadrosu ve destek ekibinin tecrübesi de göz önünde bulundurulmalıdır.

👉 İş güvenliği uzmanlığı hizmetleri, işyerlerindeki çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından son derece önemlidir.

👉 İş güvenliği uzmanları, işyerlerindeki tehlike kaynaklarını belirleyerek, bu kaynakların ortadan kaldırılması için gerekli tedbirleri alırlar.

👉 İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans, Mühendislik/Mimarlık eğitimi veren fakülteler, Teknik Öğretmen Mezunları, Fen Edebiyat Fakültesi (Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümü) mezun olan kişiler tarafından alınabilir.

👉 İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi alınacak eğitim kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

👉 İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi alınacak eğitim kurumunun eğitim kadrosunun tecrübesi ve destek ekibi de göz önünde bulundurulmalıdır.

Eğer siz de iş sağlığı ve güvenliği konularına ilgi duyuyor ve bu alanda uzmanlaşmak istiyorsanız, İSG Sertifikası alabilirsiniz. Detaylı bilgi ve en uygun fiyatlar için hemen aşağıdaki ücretsiz formu doldurun.