Kamuda Çalışan Doktorlar İşyeri Hekimliği Yapabilir mi?

Kamuda Çalışan Doktorlar İşyeri Hekimliği Yapabilir mi?

2016 yılından bu yana bütün iş yerlerinin işyeri hekimi bulundurma mecburiyeti kararı alınmıştır. Bu karar sonrasında, kamuda çalışan doktorlar işyeri hekimliği yapabilir mi? sorusu gündeme gelmiştir. 6514 Sayılı Torba Kanun kapsamında, kamu kurumunda çalışan doktorlara belirli koşullar altında işyeri hekimliği yapma hakkı tanınmıştır.

Kamuda Çalışan Doktorlar İşyeri Hekimliği Yapabilir mi?

Kamuda çalışan doktorlar, az tehlikeli iş yerlerinde 10’dan az çalışanı olan iş yerlerinde işyeri hekimliği yapabilirler. Bunun için işyeri hekimliği eğitimi alma ve işyeri hekimliği belgesine sahip olma şartı aranmamaktadır.

Ayrıca kamuda çalışan doktorlar mesai saatleri dışında ayda 30 saati geçmemek şartıyla işyeri hekimliği yapabilirler. Ancak, aylık izin verilen çalışma saatini geçen iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri hakkında işlem yapılacaktır.

Özel Hastanede Çalışan Doktorlar İşyeri Hekimi Olabilir mi?

Özel hastane veya işyeri hekimleri, kendi görevlerinin dışında ikinci bir faaliyet göstermelerine bağlı oldukları hekim odaları idare heyeti tarafından onaylanmadığı sürece hiçbir şekilde başka bir kurumun işyeri hekimliği görevini üstlenemezler.

Üniversitede Çalışan Doktorlar İşyeri Hekimi Olarak Çalışabilir mi?

Kamuda çalışan doktorlar gibi üniversitede çalışan doktorlar da 30 saat koşuluyla işyeri hekimliği yapabilirler.

İş Yeri Hekimliği Sınavı İçin Kurs Şart mı?

İSG alanında faaliyet göstermek isteyen doktorların mecburi işyeri hekimliği eğitimi almaları gerekmektedir. Eğitim görmeden işyeri hekimliği sertifikası almak mümkün değildir.

İşyeri Hekimliği Belgesi Nasıl Alınır?

İşyeri hekimliği belgesi almak için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylı bir kurumdan eğitim alınması ve ardından ÖSYM tarafından yapılan 75 dakika süre ve 50 soruluk sınava tabii tutulması gerekmektedir. Başarılı olduğu takdirde işyeri hekimliği sertifikası almaya hak kazanılmış olunur.

İşyeri Hekimliği Sertifikası Kaç Yıl Geçerlidir?

Alınan işyeri hekimliği sertifikaları, verilen tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir. Sertifikanın yenilenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na dilekçeyle birlikte noter onaylı tıp diplomalarının suretinin verilmesi gerekmektedir.

Kamuda Çalışan Doktorların İşyeri Hekimliği Ücretleri Ne Kadar?

Kamuda çalışan doktorların işyeri hekimliği yaptıklarında aldıkları ücretler, çalıştıkları yerlerdeki işçi sayısı, çalıştıkları birim ve işyeri tehlike sınıflarına göre farklılık göstermektedir. Buna göre 2023 yılı için aşağıdaki tabloda gösterilen ücretler göz önüne alınabilir.

Buna göre 2023 yılı için aşağıdaki tabloda gösterilen ücretler göz önüne alınabilir.

Bkz. 2023 Yılı İşyeri Hekimliği 1. Dönem Asgari Sözleşme Ücretleri

Not : Ücretler işçi başına göre hesaplanmıştır.

Kamuda Çalışan Doktorların İşyeri Hekimi Olabilmesi İçin Ne Yapmaları Gerekiyor?

Kamuda çalışan doktorlar işyeri hekimi olmak istiyorlarsa, işyeri hekimliği eğitimi almaları gerekmektedir.

KARiYER ENSTiTÜSÜ™, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve İSG eğitimleri vermek amacıyla ruhsat almış bir eğitim kurumudur.

İşyeri hekimliği konusunda başarılı bir kariyer planlıyorsanız, öncelikle kaliteli ve özgün eğitim almalısınız. Bunun için zaman kaybetmeden KARiYER ENSTiTÜSÜ™ İşyeri Hekimliği kursumuza kayıt yaptırabilirsiniz.

Hemen aşağıdaki ücretsiz formu doldurun!