İş Güvenliği Uzmanı Görevleri Nelerdir?

İş Güvenliği Uzmanı Görevleri Nelerdir?

İş Güvenliği Uzmanı Görevleri Nelerdir? sorusu, pek çok kişi tarafından merak edilen bir konudur. Bu yazımızda, önce İş Güvenliği Uzmanı Nedir? ve İş Güvenliği Uzmanı Görevleri Nelerdir? sorularına yanıt vereceğiz. Sonrasında ise İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süreleri konusuna değineceğiz. Bu sayede, tüm merakları gidermiş olacağız.

İş Güvenliği Uzmanı Nedir?

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik tarafından tanımlanan İş Güvenliği Uzmanı, Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarda çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemandır. İş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmalar yürüten bu kişiler, işyerlerindeki çalışma ortamlarının sağlıklı ve güvenli bir şekilde işletilmesine katkı sağlarlar.

İş Güvenliği Uzmanı Görevleri Nelerdir?

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında İş Güvenliği Uzmanı görevleri şu şekildedir:

Rehberlik:

 • İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi, işin planlanması ve organizasyonu, kişisel koruyucu donanımlarının temizliği ve temini gibi konularda işverene önerilerde bulunmak
 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek
 • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerini araştırarak tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışma yaparak işverene önerilerde bulunmak
 • İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan ancak çalışana veya ekipmana zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerini araştırarak işverene önerilerde bulunmak

Risk Değerlendirmesi:

 • İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulamalara katılmak, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak

Çalışma Ortamı Gözetimi:

 • Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım ve kontrolleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek
 • İşyerinde kaza, yangın ve patlamaların önlenmesi için çalışmalara katılmak, bu konuda işveren tavsiyelerde bulunmak, uygulamaları takip etmek ve bu konuyla ilgili periyodik eğitim ve tatbikatları uygulamak

Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt:

 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri nin ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve eğitimleri uygulamak ve kontrol etmek
 • Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak
 • Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulanmasını kontrol etmek
 • Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerinin hazırlayarak işverenin onayına sunmak
 • İş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri İSG KATİP’ e bildirmek

İlgili Birimlerle İş Birliği:

 • İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yapmak
 • Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak
 • Eğer iş sağlığı ve güvenliği kurulu varsa iş birliği içinde çalışmak
 • Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle iş birliği yapmak

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süreleri

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süreleri şöyledir:

⚠️ Az tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde⏰ Çalışan başına ayda en az 10 dakika
⚠️ Tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde⏰ Çalışan başına ayda en az 20 dakika
⚠️ Çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde⏰ Çalışan başına ayda en az 40 dakika

Eğer siz de iş sağlığı ve güvenliği konularına ilgi duyuyor ve bu alanda uzmanlaşmak istiyorsanız, İSG Sertifikası alabilirsiniz. Detaylı bilgi ve en uygun fiyatlar için hemen aşağıdaki ücretsiz formu doldurun.