İşyeri Hekimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

İşyeri Hekimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Merhabalar, bugün siz değerli okuyucularımız ile İşyeri Hekimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları konusunu paylaşacağız. Bu kapsamda yazımızda İşyeri Hekimi Nedir? Sorusuna da yer verdik.

İşyeri Hekimi Nedir?

İşyeri Hekimi Görev, Yetki ve Sorumlukları konusunu sizlerle açıklamadan önce İşyeri Hekimi Nedir sorusunu cevaplamak daha doğru olacaktır.

İşyeri Hekimi:

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş İşyeri Hekimliği belgesi ne sahip hekimdir.

İşyeri Hekimi olarak görev yapmak isteyen kişiler KARİYER ENSTİTÜSÜ™ eğitim kurumlarını tercih ederek sorun yaşamadan eğitim süreçlerini tamamlayabilirler.

İşyeri Hekimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

İşyeri Hekimi Görev, Yetki ve Sorumlukları İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliği nde yer almaktadır. Bizler de siz değerli okuyucularımıza doğru bilgi vermek için bu yönetmelik kapsamında İşyeri Hekimi Görev, Yetki ve Sorumlukları nı açıklayacağız.

İşyeri Hekimin Görevleri:

Yönetmelik kapsamında işyeri hekimlerinin görevleri şu 5 başlık altında toplanmıştır:

 • Rehberlik

 • Risk Değerlendirmesi

 • Sağlık Gözetimi

 • Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt

 • İlgili Birimlerle İşbirliği

İlgili maddeleri aşağıdaki bağlantıya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliği

İşyeri Hekiminin Yetkileri Yönetmelikte Şöyle Belirtilmiştir:

 • İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, İşyeri Hekimi tarafından belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu durumu işyerinin bağlı olduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek.

 • İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.

 • İşyeri Hekimi Görevi kapsamında işyerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmalıdır. Ayrıca gerekli bilgi ve belgeler için çalışanlar ile görüşmek.

 • Görevi kapsamından işverenin bilgisi çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine göre işbirliği yapmak.

İşyeri Hekimi Görev, Yetki ve Sorumlukları konusu kapsamında son olarak işyeri hekimin sorumluklarından bahsetmek gerekiyor.

İşyeri Hekimi Sorumlukları:

 • İşyeri hekimleri görevlerini yaparken işin normal akışını mümkün olduğunca aksatmamaya özen göstermekle, verimli bir iş ortamını sağlamakla, iş yerinin ve işverenin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkında bilgileri, çalışanın kendisin ait sağlık dosyasında saklı tutmalıdır.

 • İş yerindeki hizmetlerinin ihmallerinden dolayı hizmet sundukları işverene karşı sorumludurlar.

 • İşyeri hekimi görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyelerinin yanında ayrıca iş güvenliği uzmanlarıyla birlikte yapılan çalışmaları onaylı deftere yazar.

 • İşyeri hekimi, meslek hastalığı ön tanısı koyduğu hastaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.

Sizler de en uygun fiyat avantajlarından yararlanmak ve İSG Sertifikası hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için hemen aşağıdaki ücretsiz formu doldurun!