İşyeri Hemşireliği Yönetmeliği

İşyeri Hemşireliği Yönetmeliği

Merhabalar, bu yazımızda İşyeri Hemşireliği Yönetmeliği hakkında bilgi vereceğiz. Aynı zamanda İşyeri Hemşiresinin Görevleri Nelerdir? sorusuna yanıt arayacağız.

İşyeri Hemşireliği Yönetmeliği

İşyeri Hemşireliği Yönetmeliği, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çıkarılmıştır. Yönetmeliğin asıl ismi, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik olarak belirlenmiştir.

İşyeri Hemşireliği Yönetmeliği, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında görev yapan İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

İşyeri Hemşiresi olarak çalışan kişiler, görevleri hakkında detaylı bilgiye Diğer Sağlık Personeli Yönetmeliği‘nde ulaşabilirler.

İşyeri Hemşiresinin Görevleri Nelerdir?

İşyeri Hemşiresinin Görevleri, İşyeri Hemşireliği Yönetmeliği’nin 16. maddesinde belirtilmiştir. Sizler için özetlediğimiz görevler aşağıda sıralanmıştır:

  • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak, veri toplamak ve kayıtları tutmak.
  • İşyerinde çalışan kişilerin sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimine muayene esnasında yardımcı olmak.
  • Özel politika gerektiren grupların takibini yaparak gerekli olan sağlık muayenelerinin yaptırılmasına destek olmak.
  • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütülmesinde işyeri hekimiyle birlikte görev almak.
  • Çalışan kişilerin eğitimlerinde görev almak.
  • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenmesi ve denetlenmesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
  • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek vererek onlara iş birliği yapmak.

Siz de en uygun fiyat avantajlarından yararlanmak ve İSG Sertifikası hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için hemen aşağıdaki formu doldurun.